Klassisk massage

Massage för kropp och själ

Massage är en urgammal teknik som ger många positiva medicinska effekter på både kroppen och välbefinnandet.


Svensk klassisk massage infördes och utvecklads i Sverige av svensken Per-Henrik Ling, 1776-1839. Han räknas även som sjukgymnastikens fader. Det är idag den mest utbredda massagemetoden i väst. I svensk klassisk massage tänjer man muskler och vävnader så att de blir elastiska och mjuka. Blodcirkulationen ökar, muskelspänningar och risk för skador minskar, immunförsvaret stärks och kroppens nivå av stresshormoner sjunker. 

Massage omfattar flera olika beröringsmetoder och kan generellt definieras som att man trycker och töjer hud, bindväv, muskler, senor, ligament, lymf- och blodkärl. Massage finns nämnt redan 3000 år f Kr. Medicinska effekter av massage beskrevs av Hippokrates. 

Massagens effekter

Massagens primära effekt är att lösa spänningar i muskler. Muskelspänningar kan leda till besvär och smärtor i rörelse-

apparaten, stela muskler, stela leder, huvudvärk och sömnsvårigheter. Klassisk svensk massage anses vara förebyggande, rehabiliterande och avslappnande. 

De positiva fysiska och mentala effekterna av massage är många. Genom hudens beröringsreceptorer ökar frisättning av hormonet oxytocin (lugn-och-ro-hormon), vilket ger en känsla av välbefinnande.


Jag masserar både stela kontorsaxlar och värkande idrottsmuskler. Specialpaket finns för företag med skräddarsydda behand-lingar och on-line bokningssystem som utformas efter behov.

         Positiva effekter av massage är:

 • ökad blod- och lymfcirkulation
 • sänkt blodtryck
 • smärtlindring genom stimulering av tryck- och beröringsreceptorer (gate and control theory)
 • ökad frisättning av oxytocin (lugn-och-ro-hormon) som verkar reflexmässigt lugnande
 • ökad frisättning av endorfiner
 • minskad utsöndring av stresshormoner
 • minskade muskelspänningar
 • smidigare och mer elastiska muskler
 • förbättrad rörelseförmåga
 • avlägsnande av slaggprodukter
 • påskyndning av sårläkning
 • en djupare och lugnare andning

Massage för gravida

Fr.o.m. graviditetens vecka 14 erbjuder jag även massage för gravida. Under graviditeten förändras kroppen och rörelsemönstret, som påverkar bl a muskler, vilket kan leda till spänningar och smärta. Många kvinnor får ont i kroppen under graviditeten, särskilt under sista delen. Det inte ovanligt med smärta i axlar och rygg. Vid sådana smärttillstånd kan massage vara lindrande och bra för att öka välbefinnandet under graviditeten. Tack vare en speciell gravidkudde går det att ligga på mage för att få massage. Det går även att ligga på sidan, med stöd för bäcken och mage.

Jag, Ulrika, är certifierad och kvalitetssäkrad massage-terapeut via Kroppstera-peuternas riksförbund. Jag är civilekonom och projektledare som tar en paus från den stres-siga tillvaron inom IT och vill istället arbeta med människor, i eget företag. Har en idrottsbak-grund med bl a handbollsspel i allsvenskan.

Medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund som bildades 2001 och på några år har etab-lerat sig som det ledande förbundet och före-trädaren på marknaden.

Läs om Kroppsterapeuterna

Företaget är försäkrat genom Kropps-terapeuternas Yrkesförbund vilket är en extra trygghet för dig som kund. Endast godkända företag med certifierade massörer kan ha
denna försäkring.

Läs mer om försäkringen