Klassisk massage

Massage för kropp och själ

Massage är en urgammal teknik som ger många positiva medicinska effekter på både kroppen och välbefinnandet.


Svensk klassisk massage infördes och utvecklads i Sverige av svensken Per-Henrik Ling, 1776-1839. Han räknas även som sjukgymnastikens fader. Det är idag den mest utbredda massagemetoden i väst. I svensk klassisk massage tänjer man muskler och vävnader så att de blir elastiska och mjuka. Blodcirkulationen ökar, muskelspänningar och risk för skador minskar, immunförsvaret stärks och kroppens nivå av stresshormoner sjunker. 

Massage omfattar flera olika beröringsmetoder och kan generellt definieras som att man trycker och töjer hud, bindväv, muskler, senor, ligament, lymf- och blodkärl. Massage finns nämnt redan 3000 år

f Kr. Medicinska effekter av massage beskrevs av Hippokrates. 

Massagens effekter

Massagens primära effekt är att lösa spänningar i muskler. Muskelspänningar kan leda till besvär och smärtor i rörelse-

apparaten, stela muskler, stela leder, huvudvärk och sömnsvårigheter. Klassisk svensk massage anses vara förebyggande, rehabiliterande och avslappnande. 

De positiva fysiska och mentala effekterna av massage är många. Genom hudens beröringsreceptorer ökar frisättning av hormonet oxytocin (lugn-och-ro-hormon), vilket ger en känsla av välbefinnande.

         Positiva effekter av massage är:

 • ökad blod- och lymfcirkulation
 • sänkt blodtryck
 • smärtlindring genom stimulering av tryck- och beröringsreceptorer (gate and control theory)
 • ökad frisättning av oxytocin (lugn-och-ro-hormon) som verkar reflexmässigt lugnande
 • ökad frisättning av endorfiner
 • minskad utsöndring av stresshormoner
 • minskade muskelspänningar
 • smidigare och mer elastiska muskler
 • förbättrad rörelseförmåga
 • avlägsnande av slaggprodukter
 • påskyndning av sårläkning
 • en djupare och lugnare andning

Massage

Jag, Ulrika, är certifierad och kvalitetssäkrad massageterapeut via Kroppsterapeuternas riksförbund. Jag är civilekonom och projektledare som tar en paus från den stressiga tillvaron inom IT och vill istället arbeta med människor, i eget företag.

Har en idrottsbakgrund med bl a handbollsspel
i allsvenskan.

Medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund som bildades 2001 och på några år har etablerat sig som det ledande förbundet och företrädaren på marknaden.

Läs om Kroppsterapeuterna

Företaget är försäkrat genom Kroppsterapeuternas Yrkesförbund vilket är en extra trygghet för dig som kund. Endast godkända företag med certifierade massörer kan ha denna försäkring.

Läs mer om försäkringen

Jag masserar både stela kontorsaxlar och värkande idrottsmuskler. Specialpaket finns för företag med skräddarsydda behand-lingar och on-line bok-

ningssystem som utformas efter behov.

MASSAGE

Svensk klassisk massage  •  Företagsmassage  •  Idrottsmassage  •  Certifierad av svensk massage  •  Certifierad i Lotorpsmetoden

 Nyrenoverade lokaler  • Förmånligt 10-kort  •  Branschförsäkrad och godkänd